Mat

Instruksjoner for bruk av legemidlet til medisinsk bruk Duspatalin ®

Registreringsnummer: ЛП 001454

Handelsnavn: Duspatalin ®

Internasjonalt ikke-proprietært navn eller gruppenavn: mebeverine

Doseringsform: filmdrasjerte tabletter

Les dette pakningsvedlegget nøye før du begynner å ta dette legemidlet, da det inneholder viktig informasjon..

Dette legemidlet er tilgjengelig uten resept. For å oppnå optimale resultater, bør Duspatalin ® tas nøye med instruksjonene i instruksjonene. Behold instruksjonene, du må kanskje lese dem igjen. Hvis du har spørsmål, kontakt legen din. Kontakt legen din dersom tilstanden forverres mens symptomene ikke ble bedre etter to ukers bruk mens du tok stoffet. I tilfelle forverring eller forekomst av bivirkninger, inkludert de som ikke er spesifisert i denne instruksjonen, bør du konsultere legen din..

1 tablett med belegg inneholder:

Virkestoff: mebeverinhydroklorid - 135,0 mg.

Hjelpestoffer: laktosemonohydrat - 97,0 mg, potetstivelse - 45,0 mg, povidon-K25 - 5,5 mg, talkum - 12,0 mg, magnesiumstearat - 5,5 mg.

Skjede: talkum - 40,0 mg, sukrose - 79,0 mg, gelatin - 0,4 mg, akasiegummi - 0,4 mg, karnaubavoks - 0,3 mg.

Beskrivelse: runde filmdrasjerte tabletter, hvite.

Farmakoterapeutisk gruppe: antispasmodisk middel

ATX-kode: А03АА04

Farmakologiske egenskaper

Farmakodynamikk

Myotropisk antispasmodisk effekt, har en direkte effekt på glatte muskler i mage-tarmkanalen uten å påvirke normal tarmmotilitet. Den eksakte virkningsmekanismen er ukjent, men flere mekanismer, som redusert ionekanalpermeabilitet, blokkering av gjenopptak av noradrenalin, lokalbedøvende virkning og endret vannabsorpsjon, kan føre til at mebeverin virker lokalt på mage-tarmkanalen. Gjennom disse mekanismene har mebeverine en antispasmodisk effekt, normaliserer tarmperistaltikk og forårsaker ikke permanent avslapning av glatte muskelceller i mage-tarmkanalen ("hypotensjon"). Ingen systemiske bivirkninger, inkludert antikolinerge effekter.

Farmakokinetikk

Mebeverine absorberes raskt og fullstendig etter oral administrering.

Når du tar gjentatte doser av stoffet, oppstår ingen signifikant akkumulering.

Mebeverinhydroklorid metaboliseres hovedsakelig av esteraser, som i første trinn bryter ned esteren til veratrinsyre og mebeverinalkohol. Hovedmetabolitten som sirkulerer i plasma er demetylert karboksylsyre. Likevektens halveringstid for demetylert karboksylsyre er omtrent 2,45 timer. Når gjentatte doser tas, er den maksimale konsentrasjonen av demetylert karboksylsyre i blodet (Cmaks) er 1670 ng / ml, tiden for å nå maksimal konsentrasjon av demetylert karboksylsyre i blodet (Tmaks) - 1 time.

Mebeverine som sådan skilles ikke ut fra kroppen, men metaboliseres fullstendig; metabolittene elimineres nesten fullstendig fra kroppen. Veratrinsyre utskilles av nyrene. Mebeverinalkohol utskilles også av nyrene, delvis som karboksylsyre og delvis som demetylert karboksylsyre.

Indikasjoner for bruk

Symptomatisk behandling av smerte, spasmer, dysfunksjon og ubehag i tarmområdet forbundet med irritabel tarmsyndrom. Symptomer kan omfatte: magesmerter, kramper, oppblåsthet og oppblåsthet, endringer i avføringsfrekvens (diaré, forstoppelse eller vekslende diaré og forstoppelse), endringer i avføringskonsistens.

Kontraindikasjoner

 • Overfølsomhet overfor en hvilken som helst komponent i stoffet.
 • Alder under 18 år.
 • Medfødt intoleranse mot galaktose (laktose) eller fruktose, laktasemangel, sukrasa / isomaltasemangel, glukose-galaktosemalabsorpsjonssyndrom.
 • Graviditet og ammeperioden.

Bruk under graviditet og amming, effekter på fruktbarhet

Svangerskap
Det er bare ekstremt begrensede data om bruk av mebeverine hos gravide kvinner. Dyredata er utilstrekkelig for å vurdere reproduksjonstoksisitet. Det anbefales ikke å bruke Duspatalin ® under graviditet.

Ammeperiode
Det er ikke tilstrekkelig informasjon om utskillelsen av mebeverin eller dets metabolitter i morsmelk. Studier av utskillelsen av mebeverine i melk hos dyr er ikke utført. Ikke ta Duspatalin ® mens du ammer.

Fertilitet
Det er ingen kliniske data om effekten av legemidlet på fertilitet hos menn eller kvinner, men kjente dyreforsøk har ikke vist de bivirkningene av Duspatalin ®.

Metode for administrering og dosering

For oral administrering.

Tablettene må svelges uten å tygge, drikke mye vann (minst 100 ml).

Én tablett 3 ganger om dagen, omtrent 20 minutter før måltider.

Varigheten av å ta stoffet er ikke begrenset.

Hvis pasienten har glemt å ta en eller flere doser, bør legemidlet fortsettes med neste dose. En eller flere glemte doser bør ikke tas i tillegg til den vanlige dosen.

Doseringsregimestudier hos eldre pasienter, pasienter med nyre- og / eller leverinsuffisiens er ikke utført. De tilgjengelige dataene om bruk av legemidlet etter markedsføring avslørte ikke spesifikke risikofaktorer for bruk hos eldre pasienter og pasienter med nyre- og / eller leverinsuffisiens. Doseringsregimerendringer hos eldre pasienter og pasienter med nyre- og / eller leverinsuffisiens er ikke påkrevd.

Bivirkning

Disse bivirkningene er rapportert spontant, og tilgjengelige data er ikke tilstrekkelig til å estimere forekomsten nøyaktig..

Allergiske reaksjoner ble observert hovedsakelig fra hudens side, men andre manifestasjoner av allergi ble også notert.

Fra siden av huden:

Urtikaria (allergisk utslett), angioødem (en alvorlig allergisk reaksjon som kan omfatte pustevansker, hevelse i ansiktet, nakke, lepper, tunge, hals), hevelse i ansiktet, eksantem (hudutslett).

Fra immunforsvaret:

Overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktiske reaksjoner - alvorlige allergiske reaksjoner, som kan omfatte: pustevansker, rask puls, kraftig blodtrykksfall (svakhet og svimmelhet), svette).

Hvis du har noen av bivirkningene, inkludert de som ikke er oppført i dette pakningsvedlegget, må du slutte å ta Duspatalin ® og oppsøke lege umiddelbart.

Overdose

Ved overdosering med Duspatalin ®, bør du øyeblikkelig oppsøke lege.

Symptomer

Teoretisk sett, i tilfelle en overdose, er det mulig å øke sentralnervesystemets eksitabilitet. I tilfeller av overdosering av mebeverin var symptomene enten fraværende eller milde, og som regel raskt reversible. De observerte symptomene på overdosering var av nevrologisk og kardiovaskulær karakter..

Behandling

Den spesifikke motgiften er ukjent. Symptomatisk behandling anbefales. Mageskylling er bare nødvendig hvis det oppdages rus innen omtrent en time etter å ha tatt flere doser av legemidlet. Ingen absorpsjonstiltak kreves.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Bare studier har blitt utført på interaksjonen mellom dette legemidlet og alkohol. Dyrestudier har vist fravær av noen interaksjon mellom Duspatalin ® og etylalkohol.

spesielle instruksjoner

Før du tar Duspatalin ® er det nødvendig å oppsøke lege hvis:

 • hvis symptomene på sykdommen oppstod for første gang;
 • utilsiktet og uforklarlig vekttap;
 • anemi
 • rektal blødning eller blod i avføringen;
 • feber;
 • hvis noen i familien din har blitt diagnostisert med tykktarmskreft, cøliaki eller inflammatorisk tarmsykdom;
 • alder over 50 år, og hvis symptomer på sykdommen oppstod for første gang;
 • nylig bruk av antibiotika.

Rådfør deg med lege hvis tilstanden forverres eller symptomene ikke ble bedre etter to ukers bruk mens du tok stoffet.

Innflytelse på evnen til å kjøre bil og andre mekanismer

Studier av stoffets effekt på evnen til å kjøre bil og andre mekanismer er ikke utført. Legemidlets farmakologiske egenskaper, samt erfaringen med bruken av det, indikerer ingen skadelig effekt av mebeverine på evnen til å kjøre bil og andre mekanismer..

Slipp skjema

Belagte tabletter 135 mg.

10 tabletter i en PVC / aluminiumsfolieblister. 1, 5 blemmer med bruksanvisning i en pappeske.

15 tabletter i PVC / aluminiumsfolieblister. 1, 2, 6 blemmer, sammen med bruksanvisning i en pappeske.

20 tabletter i en PVC / aluminiumsfolieblister. 1, 2, 3, 5, 6 blisterpakninger, sammen med bruksanvisning i en pappeske.

Lagringsforhold

Oppbevares ved en temperatur som ikke overstiger 30 ° C.

Oppbevares utilgjengelig for barn!

Holdbarhet

Ikke bruk etter utløpsdatoen som er trykt på pakken.

Ferieforhold

Produsent

Mylan Laboratories SAS
Route de Belleville, Lie-de-Maillard, 01400, Chatillon-sur-Chalaron, Frankrike

Pakker, pakker:

Mylan Laboratories SAS
Route de Belleville, Lie-de-Maillard, 01400, Chatillon-sur-Chalaron, Frankrike

Utsteder kvalitetskontroll:

Mylan Laboratories SAS
Route de Belleville, Lie-de-Maillard, 01400, Chatillon-sur-Chalaron, Frankrike

Organisasjon autorisert av produsenten til å godta krav fra forbrukere:

LLC "Abbott Laboratories"

125171, Moskva, Leningradskoe shosse, 16a, bygning 1.

Tlf: +7 (495) 258 42 80

Fax: +7 (495) 258 42 81

1. National Institute for Health and Clinical Excellence, Storbritannia. Irritabel tarmsyndrom hos voksne: diagnose og behandling av irritabel tarmsyndrom i primærhelsetjenesten. Retningslinjer for klinisk praksis, mars 2017.

2. Instruksjoner for medisinsk bruk av stoffet Duspatalin ® (Mebeverin) 135 mg, filmdrasjerte tabletter datert 05.24.2017

Duspatalin

Sammensetning

En kapsel Duspatalin inneholder 200 mg mebeverinhydroklorid. En kapsel inneholder også følgende hjelpestoffer:

 • 2,9 mg triacetin;
 • 0,1 mg hypromellose;
 • 4,9 mg talkum;
 • 13,1 mg magnesiumstearat
 • 10,4 mg kopolymer av etylakrylat og metylmetakryat (1/2).

Kapsel skallet inneholder: gelatin (75,9 mg), titandioksid (1,8 mg).

Slipp skjema

Kapsler i pakninger med 20 eller 30 tabletter.

farmakologisk effekt

Har en antispasmodisk effekt.

Farmakodynamikk og farmakokinetikk

Dette stoffet påvirker muskler i tykktarmen, og eliminerer krampe. Det utskilles av nyrene i metabolitter. Ved hyppig inntak observeres ikke akkumulering av stoffer i kroppen.

Indikasjoner for bruk av Duspatalin

 • tarmkramper;
 • spasmer i mage-tarmkanalen;
 • med ulik kolikk.

Du bør også ta Duspatalin for pankreatitt (hos voksne) og med ubehag i mage-tarmkanalen (hos barn over 12 år).

Kontraindikasjoner

 • Dette legemidlet skal ikke tas av personer med overfølsomhet overfor medikamentkomponenter..
 • Eksperter fraråder å ta denne medisinen hvis du er gravid eller ammer.

Bivirkninger

 • allergi;
 • svimmelhet.

Instruksjoner for bruk av Duspatalin (måte og dosering)

Tablettene skal tas som følger: en kapsel 2 ganger om dagen (ikke tygg kapslene) 20 minutter før måltider.

Instruksjoner for medisinen for barn

Bruk av stoffet til barn under 12 år er kontraindisert. Etter 12 år kan du ta stoffet på samme måte som voksne.

Overdose

Mulig økt spenning i sentralnervesystemet (hvis symptomer oppstår, bør det utføres magesvask).

Interaksjon:

Kombineres med medisiner.

Salgsbetingelser:

Lagringsforhold:

Oppbevares på et tørt sted utilgjengelig for barn, temperatur 0-30 grader.

Holdbarhet:

Analoger

Det er mange stoffer som ligner Duspatalin. Dette stoffet og dets analoger har omtrent samme sammensetning og er rettet mot å bekjempe en bestemt sykdom. Den eneste forskjellen er i prisen: det er analoger billigere, det er dyrere.

Prisen for analoger varierer fra 100 til 600 rubler. avhengig av emballasje.

Hvilket er bedre: Duspatalin eller Dicetel?

Hvis du har problemer med organene i mage-tarmkanalen, bør du drikke et kurs med Duspatalin. Hvor lang tid kan dette legemidlet tas? Best av alt, legen vil svare på dette spørsmålet og foreskrive en viss tidsramme.

Hvis du har en eneste krampe, vil ikke dette stoffet hjelpe her, i en slik situasjon er Dicetel best egnet, noe som vil eliminere smerten. For spiseforstyrrelser er Dicetel også mer egnet..

Trimedat eller Duspatalin?

Disse stoffene har nesten samme effekt på menneskekroppen. Deres eneste forskjell er at Trimedat er rettet mot å behandle mer komplekse sykdommer i mage-tarmkanalen, hvor Duspatalin tabletter ikke vil hjelpe. Svært ofte tilbyr leger disse to legemidlene å velge mellom. Det skal bemerkes at prisen på Trimedat er merkbart lavere.

Duspatalin eller No-Shpa?

Disse stoffene skiller seg ut ved at No-Shpa er et bredtvirkende medikament, og Duspatalin har et smalt fokus. Det er også en merkbar prisforskjell: No-Shpa er flere ganger billigere.

Andre analoger av Duspatalin:

 • Buscopan
 • Dibazol
 • Papaverine

For barn

Hva hjelper Duspatalin medisin barn med? Med ubehag i mage-tarmkanalen etter 12 år.

Alkohol og Duspatalin

Alkohol mens du tar stoffet er strengt forbudt.

Duspatalin under graviditet og amming

Mange kvinner lurer på hvordan du tar medisinen under graviditet og amming. Det er best å ikke konsumere Duspatalin under graviditet og amming uten å konsultere lege.

Anmeldelser om Duspatalin

Generelt gir de fleste stoffet en positiv vurdering. Hvis du oppsummerer vurderingene på forumene, kan du se at dette stoffet virkelig hjelper mange mennesker: lindrer smerte og eliminerer symptomer. På Internett kan du se mange positive anmeldelser for Duspatalin for pankreatitt.

Anmeldelser av leger om Duspatalin

Dette legemidlet skal ikke drikkes uten resept fra lege, og riktig dose er også veldig viktig..

Duspatalin-pris

I gjennomsnitt er kostnadene for dette stoffet ganske høye, siden stoffet produseres og importeres av Nederland..

Hvor mye koster Duspatalin? Prisen på nettbrett i Russland er fra 300 til 600 rubler. avhengig av pakken og landsdelen. Så prisen i Moskva er 500-600 rubler. I St. Petersburg kan stoffet kjøpes for 400-500 rubler. Prisen i Ukraina varierer fra 60 til 150 UAH.

Duspatalin: bruksanvisning

Duspatalin er et myotropisk krampeløsende middel som hjelper til med å eliminere krampe i tarmens glatte muskler. I dette tilfellet vil ikke de naturlige sammentrekningene i tarmveggen bli forstyrret. Derfor kan legemidlet tas uten frykt for at prosessen med avføring fra tarmen vil stoppe. Legemidlet er utelukkende rettet mot å eliminere smertefulle opplevelser.

Den terapeutiske effekten av Duspatalin gjør at den kan brukes til å lindre tarmkolikk, irritabel tarmsyndrom, gallekolikk, magesmerter, uavhengig av etiologi. Legemidlet er foreskrevet for funksjonelle forstyrrelser i fordøyelsessystemet.

generelle egenskaper

Duspatalin produseres i Holland av Abbot Healthcare Products, B. V. Legemidlet kan kjøpes i form av 135 g tabletter og 200 mg kapsler. Den innkapslede formen inneholder en større mengde av den viktigste aktive ingrediensen sammenlignet med tabletter. På grunn av dette er det mulig å oppnå en langsiktig effekt av å ta stoffet. Derfor inneholder kapselemballasjen ordet "retard", som på engelsk betyr "å bremse ned".

Kapslene er dekket med et tett gelatinbasert skall; hvite granulater er inneholdt i hver slik kapsel. Kapselmarkeringer: "245", "S", "7". Tilgjengelig i pakninger som inneholder 10, 20, 30, 50, 60 og 90 kapsler.

Tablettene er runde og hvite. De kan kjøpes i samme mengde som kapsler, og også i pakker med 15, 40, 100 og 120 stykker..

Uansett form for frigjøring forblir den viktigste aktive ingrediensen den samme - den er mebeverin. Hjelpekomponentene i kapsler og tabletter er imidlertid forskjellige. Deres komparative egenskaper er presentert i tabellen.

Jernoksid svart

Effekten av å ta

Tar Duspatalin kan du lindre spasmer fra glatte muskler i fordøyelsessystemet. Dette skyldes eliminering av spenning, noe som provoserer utseendet til smerte. Siden det er i tarmene de fleste glatte musklene er konsentrert, har stoffet den mest uttalt effekten på det. Eliminering av hypertonisitet skjer uten å påvirke organets peristaltikk. Derfor går avføringen gjennom tarmene uten noen bremsing. Det vil si at Duspatalin har en målrettet effekt på tarmens glatte muskler, og eliminerer smerte. Samtidig slapper sphincteren av Oddi av, noe som normaliserer utstrømningen av galle og gir en smertestillende effekt i galle kolikk..

Hvis aktiviteten til glatte muskler i tarmen økes, vil du ta det tilbake til det normale når du tar Duspatalin. Orgelets peristaltikk vil imidlertid ikke bli fullstendig stoppet, det vil si at dets reflekshypotensjon ikke vil forekomme..

Etter at stoffet har passert gjennom organene i fordøyelsessystemet, kommer det inn i tarmene, hvorfra det overføres til leveren med blodstrøm. Der utløses visse biokjemiske reaksjoner, og stoffet brytes ned til tilstanden til metabolitter. I denne formen skilles den ut i urinen. Den viktigste aktive ingrediensen frigjøres ikke fra kapselen så raskt som fra tablettene, så den terapeutiske effekten utvides til 16 timer. Videre vil det være nok å ta stoffet en gang for dette..

Når skal du bruke Duspatalin?

Indikasjoner for å ta stoffet:

Smerter i typen krampe med lokalisering i den epigastriske regionen.

Tarm- og galle kolikk.

Irritabel tarm-syndrom.

Galleblæresykdommer.

Utsatt kirurgi for reseksjon av galleblæren.

Spasmer i glatte muskler i fordøyelsessystemet mot bakgrunnen av patologier i andre organer (smerter med pankreatitt eller kolecystitt).

Smerter fremkalt av en funksjonell lidelse i fordøyelsessystemet.

Smerter, ubehag og krampe i tarmene til en annen etiologi.

Instruksjoner for bruk

Duspatalin tablettform

Legemidlet knuses ikke før inntak, skylles ned med vanlig vann. Legemidlet skal tas 30 minutter før måltider..

Det er tillatt å ta tre tabletter om dagen: om morgenen, ved lunsjtid og om kvelden. Du bør slutte å ta stoffet etter at du føler deg bedre, det vil si så snart smertene stopper.

Legemidlet bør ikke avbrytes brått. Du må følge følgende ordning:

De første 7 dagene av uttak: stoffet tas 1 tablett om morgenen og ved lunsjtid, og om kvelden drikker de 1/2 tablett.

Fra 7 til 14 dager drikker de en hel tablett om morgenen og om kvelden.

Fra 14 til 21 dager om morgenen, ta en hel pille, og om kvelden - 1/2 av stoffet.

Fra 21 til 28 dager, ta stoffet 1 tablett om morgenen.

I henhold til denne ordningen foreslår ledende innenlandske klinikere som er engasjert i behandling av sykdommer i fordøyelsessystemet, å avbryte stoffet.

Avhengig av det spesifikke tilfellet kan tilbaketrekningsordningen bli vurdert av behandlende lege. Så hvis pasienten føler seg bra etter å ha redusert dosen av stoffet, er det mulig å redusere ordningen med kansellering til 14 dager. Hvis pasienten føler seg utilfredsstillende når dosen reduseres med 1 tablett, bør den reduseres med 1/2 tablett. Pasientens velvære bør overvåkes i minst 2 dager..

De fleste eksperter anbefaler å redusere dosen med 1/2 tablett. Hvis det er behov for raskere uttak av legemidlet, kan dosen etter 2 dager reduseres med 1/2 tablett igjen. Forutsatt at pasientens velvære ikke forringes, bør denne ordningen holdes til slutten av uken (nedtellingen starter fra første dag med dosereduksjon). Hvis pasienten begynner å føle seg verre, bytter de til den klassiske avvisningsordningen. Hvis trenden er positiv, kan du fortsette. I begynnelsen av hver påfølgende uke må du redusere dosen med 1/2 tablett, og etter 2 dager med en annen 1/2 tablett..

Plutselig uttak av stoffet er uakseptabelt.

Duspatalin kapsler

Kapslene tygges ikke, de svelges hele med vanlig vann. Legemidlet tas 20 minutter før måltider, 2 ganger om dagen.

Behandlingsforløpet bestemmes av fullstendig forsvinning av smerte og spasmer. Etter det kan du begynne å redusere doseringen av stoffet gradvis. I tillegg til tabletter, kan kapsler ikke forlates brått. Doseringen bør reduseres gradvis. Narkotikabekjærelsesordning

De første 7-14 dagene må du ta en kapsel om morgenen..

Etter 7-14 dager, må du nekte å ta stoffet.

For å bestemme hvor lang tid det tar å avbryte inntak av kapsler - ta en to-dagers pause etter en uke med å ta en kapsel om dagen, etter 7 uker. Hvis helsetilstanden ikke forverres i løpet av denne tiden, kan videre behandling bli fullstendig forlatt. Forutsatt at pasienten begynner å føle seg verre, utvides behandlingsforløpet med ytterligere 7 dager, og fortsetter å ta 1 kapsel om morgenen. Da blir stoffet forlatt helt.

Overdose

Hvis en person har tatt for stor dose av medikamentet, vil dette føre til økt nervøsitet. For å nøytralisere effekten av stoffet, bør du skylle magen og ta aktivt kull inn. I fremtiden blir pasienten vist symptomatisk behandling..

Felles mottakelse med andre legemidler

Duspatalin kan tas samtidig med andre legemidler.

Det skal bemerkes at Duspatalin kan fremkalle svimmelhet, og derfor er det veldig ønskelig å forlate aktiviteter som krever økt konsentrasjon av oppmerksomhet under et terapeutisk kurs..

Behandling av barn med Duspatalin

Duspatalin er kontraindisert hos barn under 12 år.

Hvis barnet allerede er 12 år, kan legen foreskrive Duspatalin til ham for å eliminere spasmer og smerter i tarmene og andre organer i fordøyelsessystemet..

Leger anbefaler å ta stoffet til barn med følgende lidelser:

Alvorlighetsgrad og smerter i magen.

Magesmerter assosiert med overspising.

Magesmerter på grunn av nervøs belastning.

Irritabel tarmsyndrom hos et barn.

Smerter med feil i ernæring. Så hvis en tenåring lider av magesmerter på grunn av funksjonell fordøyelsesproblemer (barnet har spist mye muffins, hurtigmat eller drukket mye kullsyreholdig vann), bør han umiddelbart ta en Duspatalin-kapsel. En annen kapsel drikkes om kvelden. Dagen etter kan behandlingen stoppes, forutsatt at helsetilstanden har stabilisert seg. Hvis barnet fortsetter å føle seg uvel, kan stoffet fortsette. Når behandlingen er forsinket i mer enn 7 dager, må legemidlet avbrytes gradvis, i henhold til ordningen som anbefales for en voksen..

Så bare en lege kan foreskrive Duspatalin-kurs til et barn. Som regel praktiseres dette behandlingsregimet sjelden. Det er indikert for brudd i utløpet av galle. Inntil barnets tilstand stabiliseres, må han ta to kapsler av legemidlet om dagen. Kansellering av stoffet varer i 10 dager, i løpet av hvilken tid barnet får 1 kapsel per dag. Da nekter de å ta stoffet helt.

Tar Duspatalin under graviditet

Antispasmodics foreskrives under graviditet med økt livmortone. For dette formålet foreskrives kvinner No-shpa. Imidlertid, når spasmen går til glatte muskler i tarmen, er det bedre å bruke Duspatalin. Med hypertonisitet i livmoren vil dette stoffet være ineffektivt.

Du bør også bruke Duspatalin under graviditet hvis spasmer fra lukkemuskelen til Oddi blir observert. Dette fører til nedsatt galleflyt og magesmerter.

Det er utført studier angående effekten av Duspatalin på fosteret. I løpet av eksperimentene ble det funnet at stoffet ikke har en negativ effekt på barnet i livmoren. Derfor, hvis legen anbefaler å ta stoffet under graviditet, dekker fordelene ved avtalen alle mulige risikoer. Selvadministrering av Duspatalin er uakseptabelt, konsultasjon med spesialist er obligatorisk.

Under graviditet kan du bare ta kapsler, tabletter i denne perioden er strengt kontraindisert. Ikke kombiner Duspatalins mottak med andre antispasmodika, for eksempel med Papaverine eller No-shpa.

Dosen for gravide kvinner per dag er 2 kapsler. En av dem tas om morgenen, og den andre om kvelden. Behandlingsforløpet fortsetter til det er en merkbar forbedring av velvære. Legemidlet avbrytes gradvis, for dette, i 14 dager, drikker de 1 kapsel per dag. Etter 14 dager nekter de fullstendig å ta stoffet.

Duspatalin er ofte foreskrevet til kvinner som, allerede før unnfangelsestidspunktet, led av spasmer i lukkemuskelen til Oddi. Ofte ledsages denne tilstanden av kronisk betennelse i bukspyttkjertelen eller oppstår etter kirurgi for reseksjon av galleblæren.

Hvis en kvinne har en krampe i tarmens glatte muskler mot bakgrunnen av følelsesmessig overbelastning, eller som et resultat av feil i dietten, kan du ta stoffet en gang. Avbestillingsordningen praktiseres ikke i dette tilfellet..

Mottak av Duspatalin med pankreatitt

Duspatalin er et effektivt middel mot smertelindring fra pankreatitt. Denne prosessen ledsages alltid av et brudd på utstrømningen av bukspyttkjerteljuice og spasmer fra lukkemuskelen til Oddi. Dette problemet kan løses ved å ta Duspatalin.

Ekskretjonskanalene på bakgrunn av betennelse i bukspyttkjertelen er krampaktig, og saften utskilles i store mengder. Som et resultat begynner kjertelen å fordøye seg med sine egne enzymer. For å forhindre en slik situasjon er det nødvendig å utvide utskillelseskanalene, fjerne spasmer fra dem. Det er Duspatalin som takler dette problemet bedre enn andre antispasmodikere..

Legemidlet er foreskrevet med en liten forverring av pankreatitt, noe som forbedrer pasientens velvære. For behandling brukes kapsler, tar dem to ganger om dagen, ett stykke (morgen og kveld).

Behandlingen skal fortsette til pasientens tilstand stabiliseres. Da avbrytes stoffet gradvis.

Duspatalin kan også brukes til å forhindre forverring av betennelse i bukspyttkjertelen, forutsatt at sykdommen er kronisk. For å gjøre dette, ta 1 kapsel to ganger om dagen i 14 dager, og ta deretter en kapsel om dagen i ytterligere 7 dager. I fremtiden nekter de å bruke stoffet helt..

Kombinasjon av Duspatalin med alkoholholdige drikker

Du kan ikke kombinere inntaket av stoffet og alkoholen. Alkoholholdige drikker bidrar til å øke vasospasme, glatte muskler i tarmene og bukspyttkjertelkanalene. Derfor kan effekten av å ta stoffet ikke oppnås, eller det vil være minimal..

Bivirkninger av stoffet

Bivirkninger mens du tar stoffet er ekstremt sjeldne. En studie ble utført med 8 antispasmodika, som brukes til å behandle irritabel tarmsyndrom. Under eksperimentet var det mulig å fastslå at Duspatalin av alle legemidler gir færre bivirkninger..

Noen pasienter kan imidlertid oppleve følgende problemer:

Duspatalin - bruksanvisning, analoger, anmeldelser og pris

Nettstedet gir bakgrunnsinformasjon kun for informasjonsformål. Diagnose og behandling av sykdommer bør utføres under tilsyn av en spesialist. Alle legemidler har kontraindikasjoner. Det kreves en spesialkonsultasjon!

Duspatalin er et myotropisk krampeløsende middel. Dette betyr at den smertestillende effekten av legemidlet er basert på å undertrykke spasmer og slappe av glatte muskler i tarmen. Duspatalin lindrer tarmkramper uten å påvirke peristaltiske sammentrekninger, som utelukkende gir eliminering av smertesyndrom uten å forsinke fremdriften av matmassene.

På grunn av dette brukes Duspatalin til å lindre smerter av krampaktig karakter og til å behandle forskjellige spastiske tilstander i fordøyelseskanalen, for eksempel tarmkolikk, irritabel tarmsyndrom, galleblærekolikk, galleblæredysfunksjon, tilstander etter fjerning av galleblæren. Medikamentet er også effektivt for å eliminere spasmer og smerter i mage-tarmkanalen, som er forårsaket av andre årsaker, inkludert forskjellige funksjonelle lidelser i fordøyelsessystemet..

Beskrivelse, utgivelsesformer og sammensetning

Legemidlet Duspatalin er produsert av det nederlandske farmasøytiske selskapet "ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS, B.V.", og er tilgjengelig i to doseringsformer:
1. Tabletter 135 mg.
2. Kapsler 200 mg.

Duspatalin kapsler inneholder en større mengde aktiv ingrediens (200 mg) enn tabletter (135 mg). I tillegg har kapslene en langvarig virkning, derfor er ordet "retard" nødvendigvis skrevet ved siden av navnet "Duspatalin". Det er begrepet "retard" som gjenspeiler den langsiktige effekten av kapsler sammenlignet med tabletter. Kapsler betegner også "Duspatalin 200", i henhold til mengden aktivt stoff i sammensetningen.

Duspatalin tabletter er runde og fargede hvite. Tilgjengelig i pakninger med 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 eller 120 stykker. Kapslene har et tett gelatinøst skall malt i en ugjennomsiktig hvit farge. Kapslene er merket "245", "S" og "7", og innholdet er hvitt farget granulat. Duspatalin kapsler er tilgjengelige i 10, 20, 30, 50, 60 eller 90 stykker.

Som en aktiv aktiv ingrediens inneholder både kapsler og tabletter av Duspatalin kjemikaliet mebeverin. En kapsel inneholder 200 mg mebeverine og bare 135 mg en tablett. Hjelpekomponentene i tabletter og kapsler er forskjellige. For enkelhets skyld er hjelpestoffene i begge former for Duspatalin vist i tabellen:

Hjelpekomponenter i Duspatalin kapslerHjelpekomponenter i Duspatalin tabletter
MagnesiumstearatLaktosemonohydrat
Metylmetakrylat kopolymerPotetstivelse
EtylakrylatkopolymerPovidone K25
TalkumTalkum
HypromelloseMagnesiumstearat
TriacetinSukrose
GelatinGelatin
TitandioksidAcacia tyggegummi
SkjellakkCarnaubavoks
Jernoksid svart
Soyalecitin
Skumdempere

Handling og terapeutiske effekter

Etter den type handling som tilbys, tilhører Duspatalin gruppen av myotrope antispasmodiske legemidler. Myotropisitet betyr affinitet for tarmens glatte muskler. Den antispasmodiske effekten er å slappe av glatt muskulatur og eliminere smertesyndrom og krampe assosiert med sterk spenning.

Duspatalin virker direkte på tarmens glatte muskler og slapper av. Siden de fleste glatte muskelcellene er lokalisert i tykktarmen, er effekten av Duspatalin mest uttalt i denne delen av fordøyelseskanalen. En reduksjon i tonen i glatte muskler i organene i mage-tarmkanalen oppstår uten å påvirke normal peristaltisk aktivitet. Dette betyr at prosessen med fordøyelse og bevegelse av matklumpen gjennom tarmene ikke blir bremset eller forstyrret. Det vil si at stoffet selektivt virker utelukkende på glatte muskler, lindrer krampe og tilhørende smerte. Duspatalin slapper veldig effektivt av Oddi lukkemuskelen, noe som er nødvendig for å forbedre utstrømningen av galle og eliminere smertesyndrom assosiert med galle kolikk.

Fordelen og særegenheten ved Duspatalins handling er at stoffet bare eliminerer økt motorikk uten å undertrykke peristaltiske bevegelser helt. Det er takket være denne handlingen at normal tarmmotilitet bevares etter eliminering av overdreven aktivitet av glatte muskler. Legemidlet forårsaker ikke refleks tarmhypotensjon (alvorlig reduksjon i tonen).

Etter at Duspatalin kommer inn i tarmen, blir stoffet absorbert i blodet og kommer inn i leveren, hvor det brytes ned til metabolitter under biokjemiske transformasjoner. Legemidlet skilles ut fra kroppen i form av metabolitter, hovedsakelig i urinen. Retard kapsler er i stand til å frigjøre den aktive ingrediensen sakte, og gir derfor en virkningstid opptil 16 timer etter en enkelt dose.

Indikasjoner for bruk

Duspatalin - bruksanvisning

Tabletter

Tablettene skal tas en halv time før måltidene. Tabletten må svelges hel, uten å tygge eller bite den, og vaskes med tilstrekkelig mengde rent drikkevann (minst et halvt glass).

Tabletter tas 1 stk tre ganger om dagen før henholdsvis frokost, lunsj og middag. Varigheten av bruken bestemmes av utviklingen av en god klinisk effekt. Det vil si at pillene kan tas til de spastiske smertene slutter å plage personen. Etter å ha oppnådd ønsket klinisk resultat, bør legemidlet trekkes gradvis ut innen 3 til 4 uker. Dette gjøres vanligvis som følger:

 • 1. uke - ta en hel tablett Duspatalin før frokost og lunsj, og halvparten før middag.
 • 2. uke - ta Duspatalin to ganger om dagen, en hel tablett - før frokost og middag, det vil si morgen og kveld.
 • 3. uke - ta Duspatalin om morgenen før frokost, en hel tablett og om kvelden før middag - halvparten.
 • 4. uke - ta en tablett om morgenen før frokost.

Ovennevnte ordning for gradvis tilbaketrekking av stoffet representerer enhetlige anbefalinger utviklet av ledende russiske klinikker som spesialiserer seg på terapeutisk behandling av sykdommer i fordøyelseskanalen..

Denne ordningen, avhengig av menneskets individuelle egenskaper, kan forkortes eller forlenges. For eksempel, hvis en person normalt tåler avskaffelse av Duspatalin, kan dosen reduseres ikke med halve tabletten, men med det hele. Som et resultat vil prosessen med tilbaketrekning av medikamenter ikke ta 4 uker, men bare 2. Hvis du føler deg uvel mot bakgrunnen for å redusere dosen med en tablett samtidig, er det nødvendig å redusere den med en halv tablett. Vurderingen av trivsel etter dosereduksjonen bør utføres innen to dager.

Utøvere anbefaler å starte dosereduksjonen med en halv tablett. Deretter, hvis du vil fremskynde prosessen med tilbaketrekning av medikamenter, etter to dager, kan du redusere den daglige dosen med en hel tablett, og ikke halvparten. Hvis personens velvære innen to dager er tilfredsstillende, kan det valgte legemiddeluttaket fortsette til slutten av uken. Hvis helsetilstanden ikke er tilfredsstillende, må du gå tilbake til den første versjonen for å redusere dosen med en halv tablett. Hver påfølgende uke begynner på samme måte: redusere dosen med en halv tablett - kontroll av trivsel i to dager - redusere dosen med en hel tablett ved god helse eller fortsette diett i tilfelle dårlig helse.

Duspatalin bør ikke seponeres brått siden abstinenssymptomer kan utvikle seg.

Kapsler

Kapsler bør tas 20 minutter før måltider, svelge pillen hele uten å tygge den eller søle innholdet. Kapslen skal vaskes med tilstrekkelig mengde rent drikkevann (minst et halvt glass). Duspatalin tas 1 kapsel to ganger om dagen - om morgenen og om kvelden før henholdsvis frokost og middag.

Varigheten av påføringen av Duspatalin kapsler avhenger av normaliseringshastigheten for tonen i glatte muskelceller i fordøyelseskanalens organer. Det vil si at kapslene kan tas inntil spasmer og tilhørende smerte og ubehag har forsvunnet helt. Etter at et godt klinisk resultat er oppnådd, bør Duspatalin avbrytes gradvis over flere uker. Du kan ikke brått slutte å ta kapsler, da dette kan føre til utvikling av abstinenssyndrom.

Så gradvis avskaffelse av Duspatalin kapsler er basert på en trinnvis reduksjon i doseringen av legemidlet. Spesialister på russiske klinikker som spesialiserer seg på behandling av slike tilstander, har utviklet en enhetlig teknikk for gradvis tilbaketrekning av Duspatalin, som består av følgende: i en til to uker skal bare en kapsel tas per dag om morgenen før frokost. Slutt deretter å bruke stoffet helt. I dette tilfellet, etter en ukes bruk av stoffet, en kapsel per dag, er det nødvendig å ta en pause i to dager, og vurdere helsetilstanden. Hvis ingen smertefulle symptomer på spasmer i organene i mage-tarmkanalen har utviklet seg, kan du ikke lenger ta stoffet. Hvis det oppdages ubehag, bør du drikke Duspatalin i en uke til, en kapsel per dag, og først etter at du endelig slutter å ta stoffet.

Overdose

Interaksjon med andre legemidler

Interaksjon med andre medisiner er ikke identifisert. Derfor kan Duspatalin kombineres med andre legemidler..

Siden det er tilfeller av svimmelhet under påvirkning av Duspatalin, er det nødvendig i løpet av behandlingsperioden med dette legemidlet å avstå fra aktiviteter som er forbundet med behovet for å ha høy oppmerksomhet og hastigheten på psykomotoriske reaksjoner. Dette inkluderer kjøring med forsiktighet under behandlingen..

Duspatalin for barn - hvordan ta

I situasjoner der barn utvikler spastisk smerte og ubehag i fordøyelseskanalen, forårsaket av funksjonelle lidelser (for eksempel angst, spiser søppelmat, drikker kullsyreholdige drikker osv.), Anbefaler leger å ta en kapsel Duspatalin umiddelbart. På slutten av dagens dag må tenåringen ta en ny kapsel av stoffet før middagen. Neste dag, hvis det ikke er noen spastiske smerter og ubehag, trenger du ikke å ta stoffet. Hvis det er ubehag, bør du ta to Duspatalin-kapsler denne dagen - en om morgenen, før frokost og en om kvelden før middag. Hvis stoffet måtte tas kontinuerlig i en uke, bør det avbrytes gradvis. Dette betyr at du bør ta Duspatalin en kapsel per dag i en uke - om morgenen, før frokost. Og bare etter denne uken kan du helt slutte å ta stoffet.

I tilfelle funksjonsforstyrrelser i fordøyelseskanalens organer hos ungdom, er det derfor nødvendig å gi dem Duspatalin sporadisk, det vil si etter behov. Kursbruk av stoffet praktiseres ikke.

Hvis en tenåring lider av forstyrrelser i utløpet av galle, bør Duspatalin gis på kurs. Hvis symptomer på galle kolikk oppstår, bør du begynne å ta stoffet, to kapsler om dagen - en om morgenen, før frokost og en om kvelden før middag. Behandlingsforløpet varer så lenge det tar å eliminere spastisk innsnevring av gallegangene og normalisere velvære. I dette tilfellet utføres legemidlet gradvis, som hos voksne. Dette betyr at når klinisk forbedring er oppnådd, bør dosen reduseres til en kapsel per dag, som best tas om morgenen. Innen ti dager bør en tenåring ta stoffet, en kapsel per dag, hvorpå det kan avbrytes helt.

Søknad under graviditet

Under graviditet må kvinner ofte ty til krampeløsende medisiner, siden livmorens glatte muskler er utsatt for spasmer som kan overføres til fordøyelsessystemets organer. For å eliminere den økte tonen i livmoren, brukes vanligvis No-shpa, men Duspatalin er bedre egnet til å lindre spasmer fra organene i mage-tarmkanalen. Faktum er at Duspatalin selektivt virker utelukkende på tonen i glatte muskler i fordøyelsesorganene, og har ingen effekt på livmoren og blodkarene.

For gravide kvinner har Duspatalin en annen veldig viktig effekt - legemidlet slapper perfekt av lukkemuskelen til Oddi, som regulerer frigjøring av galle- og bukspyttkjerteljuice i tolvfingertarmen. Hos gravide er lukkemuskelen til Oddi ofte anspent og lukket, som et resultat av at det ikke er normal utstrømning av galle- og bukspyttkjerteljuice, noe som forstyrrer fordøyelsen og fører til spastisk magesmerter.

På grunn av disse egenskapene er Duspatalin godt egnet for behandling av spastiske tilstander i fordøyelsessystemet hos gravide kvinner. I eksperimentelle studier er det ikke identifisert noen negative effekter på fosteret. Imidlertid har slike studier på gravide ikke blitt utført av åpenbare grunner. Derfor anbefaler produsenter av stoffet å vurdere forholdet mellom mulige risikoer og forventede fordeler ved å bruke stoffet hos en gravid kvinne. På grunn av dette bør du ikke bruke stoffet ukontrollert, det er nødvendig å bruke Duspatalin bare i henhold til indikasjoner og etter å ha konsultert en lege.

Gravide kvinner bør ta Duspatalin utelukkende i kapselform, tabletter er strengt forbudt for bruk. Imidlertid er det umulig å kombinere mottakelsen hans med andre antispasmodika, som No-shpa, Drotaverina hydroklorid eller Papaverine. Legemidlet bør tas i vanlig dose - to kapsler per dag: en om morgenen, før frokost og en om kvelden før middag. Behandlingsforløpet varer til tilstanden normaliserer seg og de kliniske symptomene forbundet med spasmer i fordøyelseskanalen forsvinner. Kansellering av Duspatalin bør også utføres gradvis. For å gjøre dette, innen to uker, må du ta stoffet, en kapsel per dag (halv dose), helst om morgenen. Etter 14 dager kan du endelig avbryte stoffet.

Legemidlet er spesielt indisert for bruk av kvinner som, selv før graviditet, led av dysfunksjon i lukkemuskelen til Oddi (DSO). Ofte følger DSO med kronisk pankreatitt eller utvikler seg etter fjerning av galleblæren. I tillegg kan Duspatalin tas sporadisk, en kapsel om gangen når gastrisk eller tarmkolikk av funksjonell karakter oppstår, for eksempel på grunn av sterke følelser, spenning, å spise mat osv. I dette tilfellet tas kapslene en gang, bare med utvikling av spastisk smerte i organene i fordøyelseskanalen..

Duspatalin for pankreatitt - hvor mye å ta

Akutt og kronisk pankreatitt er preget av utvikling av alvorlig smertesyndrom og nedsatt utstrømning av bukspyttkjerteljuice i tarmene. For å lindre smerte og slappe av lukkemuskelen til Oddi (forbedre utstrømningen av bukspyttkjerteljuice) med pankreatitt, brukes forskjellige antispasmodika, blant dem en av de mest effektive er Duspatalin.

Ved pankreatitt utvikles alvorlig betennelse og økt produksjon av juice og enzymer med samtidig blokkering av utskillelseskanalene. Dette fører til selvfordøyelsen av bukspyttkjertelen av enzymer som produseres av organet selv. For behandling bør krampene i utskillelseskanalene elimineres så mye som mulig og frigjøring av bukspyttkjerteljuice i tarmen skal tilrettelegges. Fasilitering av frigjøring av bukspyttkjerteljuice utføres ved å lindre krampe i lukkemuskelen til Oddi under handlingen av Duspatalin.

Duspatalin brukes til mild forverring av kronisk pankreatitt, siden legemidlet eliminerer krampe i bukspyttkjertelkanalene, noe som letter utskillelsen av juice og lindrer smerte. I dette tilfellet tas kapslene ett stykke to ganger om dagen - om morgenen og om kvelden. Varigheten av applikasjonen avhenger av normaliseringsgraden for den menneskelige tilstanden. Så snart symptomene på pankreatitt forsvinner, kan du gradvis avbryte stoffet. I tillegg kan Duspatalin tas under remisjon av kronisk pankreatitt for å forhindre forverring. Legemidlet tas 2 kapsler per dag - en om morgenen og en om kvelden i 2 uker. Så, i en uke til, tas Duspatalin en kapsel om dagen, helst om morgenen. Deretter avbrytes stoffet fullstendig..
Mer om pankreatitt

Duspatalin og alkohol

Bivirkninger

Kontraindikasjoner

Det er den eneste kontraindikasjonen for bruk av Duspatalin - tilstedeværelsen av overfølsomhet, allergi eller intoleranse mot komponentene i stoffet.

Duspatalin bør brukes med forsiktighet hos gravide kvinner og ammende.

Analoger

Duspatalin har synonymer og analoger på det innenlandske farmasøytiske markedet. Synonymer, som Duspatalin, inneholder mebeverine som en aktiv aktiv ingrediens. Og analoger er medisiner som har en lignende terapeutisk effekt, men som inneholder andre stoffer som aktive komponenter.

Følgende medikamenter er synonymer for Duspatalin:

 • Niaspam depotkapsler;
 • Sparex kapsler med langvarig virkning;
 • Mebeverin tabletter.

Følgende medisiner er analoger med Duspatalin:
 • Løsning for intramuskulær injeksjon og Trigan tabletter;
 • Trimedat tabletter;
 • Homeopatiske tabletter Spascuprel;
 • Buscopan tabletter;
 • Dibazol tabletter;
 • Bendazol tabletter;
 • Dicetel tabletter;
 • No-shpa tabletter;
 • Drotaverine hydroklorid tabletter;
 • Papaverine tabletter.

Duspatalin - analoger er billigere i pris

Direkte fra gruppen Duspatalin analoge legemidler som brukes til å behandle irritabel tarmsyndrom, billigere analoger er Sparex, Niaspam og Trigan.

Og i gruppen av antispasmodika er de billigere analogene til Duspatalin No-shpa, Drotaverina hydroklorid, Dicetel og Papaverin.

Anmeldelser

Anmeldelser av Duspatalin er overveldende positive. Dette skyldes stoffets høye virkning, som hjelper med å eliminere både funksjonelle forstyrrelser i fordøyelsessystemet og hjelpe til med behandling av sykdommer. Mange som har brukt stoffet, merker at kapslene raskt avlaster mage- og tarmkolikk, som ofte oppstår etter å ha spist mat av dårlig kvalitet, eller på bakgrunn av sterkt psyko-emosjonell stress eller spenning. Folk bemerker også at Duspatalin lindrer smerter i mage og tarm perfekt etter å ha spist for mye eller spist ukjente matvarer som forårsaker alvorlig kolikk..

En stor gruppe pasienter som lider av irritabel tarmsyndrom, snakker også positivt om Duspatalin. Å ta stoffet eliminert smerte, normalisert avføring og betydelig redusert gassdannelse. Også pasienter som tok et alvorlig antibiotikakur på drikke, som forårsaket alvorlige spastiske og til og med kolike magesmerter, snakket også positivt om stoffet. Folk bemerker at Duspatalin lekte godt med eliminering av smertefull kolikk. Videre kom effekten raskt nok - bokstavelig talt innen 15 - 30 minutter, og effekten av kapslene vedvarte lenge.

Separat er det verdt å merke seg de positive vurderingene om Duspatalin fra personer som lider av pankreatitt og kolecystitt. I henhold til denne kategorien pasienter bidro legemidlet til å lindre krampe fra galle- og bukspyttkjertelkanalene, noe som bidro til en betydelig forbedring av velvære. Mange bemerker at Duspatalin er i stand til å lindre smertesyndrom innen 2-3 dager med forverring av kolecystitt eller pankreatitt. Pasienter som lider av disse patologiene anser en slik effekt av stoffet for å være effektiv. Også folk bemerker den utmerkede effektiviteten av profylaktisk bruk av Duspatalin i kronisk pankreatitt eller kolecystitt..

Negative anmeldelser om Duspatalin er sporadiske, og de er assosiert med mangelen på forventet effekt. Folk bemerker at smertesyndromet med kolecystitt ikke forsvant noen timer etter at de hadde tatt stoffet. I dette tilfellet ble folk skuffet og ga stoffet en negativ vurdering. Imidlertid kan Duspatalin med alvorlig kolecystitt eliminere smertesyndrom bare etter 2 til 3 dagers bruk. Derfor bør du ikke vurdere stoffet helt ineffektivt..

Noen av de negative vurderingene er relatert til bruk av stoffet, ikke i henhold til indikasjoner. For eksempel indikerer folk i slike tilfeller ganske ofte at stoffet var ineffektivt for behandling av gastritt eller magesår. Imidlertid er Duspatalin antispasmodisk og er ikke ment for behandling av gastritt og sår..

Anmeldelser av leger

Praktiserende leger snakker positivt om Duspatalin. Videre ble gode resultater i klinisk praksis notert av både gynekologer som ledet graviditet og terapeuter som behandler sykdommer i mage-tarmkanalen. Gynekologer bemerker den utmerkede effekten av Duspatalin for å lindre kramper og kolikk hos gravide kvinner, som oppstår på grunn av unøyaktigheter i ernæring, intens spenning, overdreven følelsesmessig inntrykk, etc..

Terapeuter mener at Duspatalin er et utmerket stoff som eliminerer spasmer og kolikk av funksjonell opprinnelse, for eksempel etter feil i ernæring eller med sterk spenning. Også terapeuter setter stor pris på effektiviteten av medikamentet i forebygging og behandling av pankreatitt og kolecystitt. Legemidlet er spesielt bra, ifølge leger, for å forhindre forverring av disse sykdommene. Men for behandling av pankreatitt har utelukkende Duspatalin en relativt svak effekt, og inkludering i den komplekse terapien kan øke effektiviteten betydelig.

Trimedat eller Duspatalin?

Handlingen til Trimedat og Duspatalin er i prinsippet den samme, siden begge legemidlene har en antispasmodisk effekt og er regulatorer for tonen i glatte muskelceller i mage-tarmkanalen. Imidlertid har Trimedat et mer uttalt og bredere spekter av handlinger enn Duspatalin.

Det er derfor i tilfelle funksjonelle forstyrrelser eller for å forhindre forverring av kolecystitt eller pankreatitt, det er bedre å velge Duspatalin for bruk. Men for behandling av mer alvorlige sykdommer i mage-tarmkanalen, er Trimedat mer egnet.

Imidlertid er denne inndelingen betinget, siden de individuelle egenskapene til organismen til hver person spiller en stor rolle i effektiviteten av disse stoffene. For eksempel passer Trimedat til noen og har en utmerket effekt, og eliminerer raskt spasmer og smerter. Og hos en annen person viser den samme Trimedat seg å være helt ineffektiv, men Duspatalin har stor effekt på kroppen. Dette er grunnen til at utøvere ofte tilbyr begge disse stoffene å velge mellom. I dette tilfellet bør en person prøve både Trimedat og Duspatalin, og evaluere effektiviteten av hvert legemiddel personlig. Etter det kan du velge nøyaktig stoffet som er mest effektivt for denne personen..

Dicetel eller Duspatalin?

Handlingen til Duspatalin er mer uttalt i sammenligning med Dicetel. Derfor er det bedre å bruke Duspatalin i nærvær av sykdommer forbundet med dyskinesier i galdeveiene og utskillelseskanaler i bukspyttkjertelen. I slike situasjoner kan Dicetel være mindre effektiv og ikke i stand til å eliminere spasmer og smerter med 100%. Duspatalin er også å foretrekke hvis en person har en tendens til forskjellige hyperreaksjoner. Dette skyldes at evnen til å forårsake bivirkninger i Duspatalin er betydelig lavere enn for Dicetel.

Imidlertid, med funksjonelle lidelser forårsaket av feil i ernæring, angst og andre lignende faktorer, er Dicetel ganske nok, noe som perfekt vil eliminere spasmer og smerter i slike situasjoner..

Duspatalin produseres i Nederland og importeres til Russland. Derfor avhenger prisen på Duspatalin av kostnadene ved grossistpartier, transport- og lagringskostnader, samt av handelsmarginen til apotekkjeder. På grunn av det faktum at stoffet bare importeres og produseres av ett farmasøytisk selskap, er det ingen forskjell mellom en billigere og dyrere prøve..

Til dags dato selges Duspatalin bare på russiske apotek i form av kapsler i pakker med 30 stykker. Kostnaden for 30 kapsler Duspatalin i russiske apotekskjeder varierer fra 380 til 465 rubler.

Forfatter: Pashkov M.K. Innholdsprosjektkoordinator.

Lær Mer Om Diagnostisering Av Pankreatitt

Hjemmelaget kefir

Lørdag 1. november 2014.Matlaging kefir hjemme krever ingen spesielle kulinariske ferdigheter - alt er enkelt og enkelt. Til dags dato er det flere metoder for å lage hjemmelaget kefir (ellers kalt samokvass) fra pasteurisert, bakt (da vil gjæret bakt melk vise seg) og skummet melk.

Smerter i venstre hypokondrium

Eventuelle smertefulle opplevelser er et signal fra kroppen om feil i arbeidet. Dette er et sikkert tegn på patologier i individuelle organer og systemer. Hvis profesjonelle leger vet nøyaktig hvorfor det oppstår smerter i venstre hypokondrium, er det ofte vanskelig for en vanlig person å forstå disse signalene.